دلایل تفاوت بین مردان و زنان در تحمل درد/ تفاوت مغزی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

دلایل تفاوت بین مردان و زنان در تحمل درد/ تفاوت مغزی

مجموعه‌ای از مطالعات علمی معتبر درباره مغز نشان داده‌اند که در حین احساس درد، قسمت‌های متفاوتی از مغز مردان و زنان فعال می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهند که در حین احساس درد، قسمت‌هایی از مغز که با احساس مرتبط هستند، بیشتر در مغز مردان برجسته می‌شوند. 


تفاوت از مغزها شروع می‌شود!
مجموعه‌ای از مطالعات علمی معتبر درباره مغز نشان داده‌اند که در حین احساس درد، قسمت‌های متفاوتی از مغز مردان و زنان فعال می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهند که در حین احساس درد، قسمت‌هایی از مغز که با احساس مرتبط هستند، بیشتر در مغز مردان برجسته می‌شوند.


درواقع، شیوه ادراک مردان در مواجهه با درد «سیاه و سفید» است، چون مغز آنان روی خود احساس درد تمرکز می‌کند. همین ویژگی می‌تواند برای ما روشن کند که چرا دوره‌های درد شدیدتر اما کوتاه‌تر، بیشتر از دردهای مزمن در مردان تحمل می‌شوند. مغز مردان در حین مدیریت دردهای شدید و حاد، اندورفین را سریعا در مغز آزاد می‌کند تا با درد مقابله کند. این درحالی است که مغز زنان دارای چنین قابلیتی نیست.


از طرف دیگر، این‌طور به نظر می‌رسد که زنان در واکنش نسبت به درد بسیار عاطفی‌تر برخورد می‌کنند. تصویربرداری‌های مغزی نشان داده‌اند که در حین احساس درد، سیستم لیمبیک در زنان فعال می‌شود که دقیقا در پردازش حالت‌های عاطفی هم نقش دارد. به همین دلیل است که زنان بهتر از مردان می‌توانند با دردهای مزمن مقابله کنند.

سلامتیسم در اینستاگرام

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=11180

افزودن نظر