چاقی مرضی

چاقی مرضی

چاقي‌ حالت‌ اضافه‌ وزن‌ بدن است‌. اين‌ حالت‌ را ممكن‌ است‌ بتوان‌ اين‌گونه‌ تعريف‌ كرد: ميزان‌ چربي‌ بدن‌ بالاتر از ۲۵ درصد در جنس‌ مذكر.

علایم

بالا بودن‌ ميزان‌ چربي‌ بدن‌
مشكلات‌ روحي‌ رواني‌
تحمل‌ كم‌ در فعاليت‌؛
اضافه‌ وزن‌ باعث‌ افزايش‌ كار قلب‌ مي‌شود.

علل

عوامل‌ ژنتيكي‌ عوامل‌ محيطي‌. رژيم‌ غذايي‌ و عادات‌ تغذيه‌اي‌، سطح‌ فعاليت‌، استرس‌ (روحي‌ يا جسمي‌)، ساير مشكلات‌ روحي‌ رواني‌ ـ داروها و عوامل‌ فرهنگي‌. احتلالات‌ متابوليسمي‌ و غددي‌. به‌ ندرت‌ آسيب‌ مغزي‌ مي‌تواند منجر به‌ چاقي‌ شود.

عوامل خطرساز
عوارض

چاقي‌ ممكن‌ است‌ در پيدايش‌ ديابت‌، فشار خون‌ بالا بيماري‌هاي‌ قلبي‌ و بيماري‌هاي‌ كيسه‌ صفرا نقش‌ داشته‌ باشد. وجود چاقي‌ همراه‌ سكته‌ مغزي‌، بيماري‌هاي‌ كليه‌ و ساير اختلالات‌ درمان‌ اين‌ بيماري‌ها را دچار عارضه‌ كرده‌ و شانس‌ زنده‌ ماندن‌ بيمار را كاهش‌ مي‌دهد. عوارض‌ رواني‌ ـ اجتماعي‌ (تصور منفي‌ از خود، مشكل‌ داشتن‌ دراشتغال‌، فقدان‌ تمايل اجتماعي‌ به جنس‌ مخالف.

درمان

ارزيابي‌ براي‌ تعيين‌ ميزان‌ خطر تهديد كننده‌ و سلامتي‌ فرد. دقيق‌ترين‌ روش‌ تعيين‌ تركيب‌ بدن‌ هنوز اندازه‌گيري‌ وزن‌ زير آب‌ و اندازه‌گيري‌ چين‌ پوستي‌ در نقاط‌ مختلف‌ بدن است‌. بررسي‌هاي‌ ايمپدانس‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ دقيق‌تر شده‌ و بيشتر در دسترس‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ از شاخص‌ توده‌ بدن‌ (BMI) و نسبت‌ دور كمر به‌ لگن‌ (WHR) نيز استفاده‌ مي‌شود.
برنامه‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي‌ بسياري‌ براي‌ كمك‌ به‌ كاهش‌ وزن‌ دردسترسي‌ است‌. برنامه‌اي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ برنامه‌ريزي‌ غذايي‌ آن‌ با راهكارهاي‌ RDA در مورد مواد مغذي‌ همخواني‌ داشته‌ باشد، واجد توصيه‌هايي‌ در مورد ورزش‌ و عادات‌ رفتاري‌ بوده‌ و راهكارهاي‌ لازم‌ براي‌ حفظ‌ وزن‌ مطلوب‌ در بلند مدت‌ را دربر داشته‌ باشد. روش‌هاي‌ جراحي‌ براي‌ كاهش‌ وزن‌ نظير كوتاه‌ كردن‌ قسمتي‌ از روده‌ يا معده‌، بريدن‌ و برداشت‌ چربي‌، بيرون‌كشيدن‌ چربي‌ از بافت‌ با دستگاه‌ مكش‌ يا سيم‌بندي‌ فك‌ (روشهايي‌ كه‌ نتايج‌ اميدواركننده‌اي‌ نداشته‌اند) تنها در موارد چاقي‌ بسيار شديد استفاده‌ مي‌شود.
داروها: درمان‌ دارويي‌ براي‌ كمك‌ به‌ كاهش‌ وزن‌ ممكن‌ است‌ مفيد بوده‌ و يا بي اثر باشد. داروهاي‌ توصيه‌ شده‌ و براي‌ چاقي‌ ممكن‌ است‌ به‌ طور آزمايشي‌ براي‌ شما تجويز شود و تا اثربخشي‌ يا بي‌ اثري‌ آنها معلوم‌ شود. اثربخشي‌ همه‌ داروهاي‌ مهاركننده‌ اشتها پس‌ از چند هفته‌ مصرف‌ كاهش‌ مي‌يابد ضمن‌ اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عوارض‌ جانبي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.تركيبات‌ آمفتاين‌ براي‌ درمان‌ چاقي‌ توصيه‌ نمي‌شود. تعدادي‌ داروي‌ جديد براي‌ كاهش‌ وزن‌ عرضه‌ شده‌ است‌، ضمن‌ اين‌ كه‌، رژيم‌هاي‌ جديد احتمالاً موثرتربوده‌ و عوارض‌ جانبي‌ كمتري‌ دارند.

پیشگیری

رعايت‌ طولاني‌ مدت‌ يك‌ برنامه‌ مشتمل‌ بر رژيم‌ غذايي‌ و تغذيه‌ مناست‌، ورزش‌، و اصلاح‌ عادات‌ و روش‌ زندگي‌ برحسب‌ نياز

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=6617