کالری شمار سلامتیسم

کالری دلمه

دلمه
میزان کالری به ازای هر

۱۵۰

کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=12816

کالری مواد غذایی دیگر