کالری شمار سلامتیسم

کالری جوجه کباب

جوجه کباب
میزان کالری به ازای هر

۲۴۰

کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=12807

کالری مواد غذایی دیگر