کالری شمار سلامتیسم

کالری خورش کرفس

خورش کرفس
میزان کالری به ازای هر

۲۰

کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=12806

کالری مواد غذایی دیگر