کالری شمار سلامتیسم

کالری کارامل

کارامل
میزان کالری به ازای هر

۴۰۰

کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=11588

کالری مواد غذایی دیگر