کالری شمار سلامتیسم

کالری سمبوسه

سمبوسه
میزان کالری به ازای هر

۲۰۰

کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه

لینک کوتاه مطلب: https://www.salamatism.com/?n=11578

کالری مواد غذایی دیگر