طوطی‌های اسیر در طوفان ایرما!

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
طوطی‌های اسیر در طوفان ایرما!

یک جفت طوطی که در طوفان ایرما پشت پنجره طبقه ۲۲ یک هتل در میامی به دنبال پناهگاه بودند.

محبوب‌ ترین مطالب

جدیدترین مطالب