آموزش نژادها با کمک تخم‌مرغ!

  • ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
آموزش نژادها با کمک تخم‌مرغ!

معلمی در آمریکا برای اینکه به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی خود، معنای نژادها را یاد دهد، اینگونه دست به ابتکار زد!

او برای هدف خود از دو تخم‌مرغ با رنگ پوسته‌های مختلف کمک گرفت و به دانش‌آموزان خود گفت: شاید رنگ پوست‌ها باهم متفاوت باشند، اما درون همه ما شبیه به هم است!

محبوب‌ ترین مطالب

جدیدترین مطالب